Hatchery
Seafarm heeft een hatchery opgericht samen met Grovisco. Deze hatchery, Frymarine, is gelegen naast Seafarm. Door een unieke samenwerking tussen onze bedrijven zijn we er in geslaagd om op een duurzame manier jonge tarbot te kweken. De kweek is volledig zelfstandig en zorgt voor een zeer hoge kwaliteit jonge vis door het gebruik van natuurlijke voeding. Dit unieke concept kan ook worden gebruikt om andere vissoorten. zoals tong en yellowtail kingfish, op een duurzame manier voor te planten bij Frymarine

Zie hieronder een impressie, voor meer info kijk op www.frymarine.nl

 Originele afbeelding Onze Hatchery is gebouwd in 2015. Het gebouw is ontwikkeld met behulp van de nieuwste bouwtechnieken in energieverbruik en duurzaamheid. Het dak bevat 600 zonnepanelen en de muren zijn 16 cm dik. Door dit kunnen we onze energie productie beperken. Daarnaast is het gebouw zo georganiseerd zodat we de hygiënische maximaal kunnen controleren. Hieronder vindt u de verschillende stappen van de productie in onze kwekerij.
 Originele afbeelding
Algen:
In de hatchery kweken we algen in 4 fotobioreactoren. Deze reactoren worden verlicht door hoge kwaliteit en duurzame LED-systemen. De verlichting is ontworpen met een LED- spectrum dat een optimale groei geeft van onze algen. We telen voornamelijk Rhodomonas. Deze algen is zeer moeilijk te kweken, maar het is een van de hoogst nutritionele algen in de wereld. Nauwlettend toezicht en strikte teelt protocollen maken dat we in staat zijn om deze algen te laten groeien in grote hoeveelheden.
 Originele afbeelding

Copepoden teelt:
De algen worden gevoed aan onze copepoden (roeipootkreeftjes) ouderdieren. We kweken momenteel een Arcatia tonsa roeipootkreeftjes. De ouderdieren van de copepoden worden gehouden in 12 bassins, die zijn verbonden met een recirculatiesysteem. Elke tank heeft een draag capaciteit van 5 miljoen roeipootkreeftjes. De roeipootkreeftjes produceren 20 miljoen eitjes per dag. Deze eieren worden zorgvuldig verzameld en gedesinfecteerd. Vervolgens worden de eieren koud bewaard, dit stopt de ontwikkeling. Bij opwarming komen de eitjes pas uit.
 
Originele afbeelding

Levend voer:
De eerste 2-3 weken eten vislarven levend voer dat voornamelijk bestaat uit zoöplankton. Wij bieden onze vislarven 2 soorten levend voer; Copepode nauplii en raderdiertjes. De nauplii worden direct uitgebroed uit de eieren afkomstig uit de koude opslag. Na het uitkomen worden deze rechtstreeks gevoerd aan de vislarven. De raderdiertjes worden geteeld in een recirculatiesysteem, zodat de hoeveelheid en de kwaliteit constant is. Deze worden voor het voeren nog met algen verrijkt.
 
Originele afbeelding

Larven:
De larven worden gehouden in een gesloten recirculatiesysteem. In dit systeem kunnen we het water behandelen tot optimale omstandigheden voor onze vislarven. Dit resulteert in een hoge overleving en kwaliteit van de vis. Het systeem is gebouwd met een ultrafiltratie-eenheid, deze houd de hygiëne in de larven tanks optimaal. Het verblijf in deze bassins larven duurt 40 dagen, hierna gaat de vis naar de bodem. Vervolgens wordt de vis verplaatst naar de raceway systemen.
 Originele afbeelding
Een raceway manier is een langgerekte bassin waarin het water voortdurend wordt ververst. Dit garandeert in voldoende zuurstof voor de vissen, maar ook het afval wordt direct verwijderd uit het systeem. In ons systeem kan het voer gelijkmatig gedoseerd worden om te zorgen dat al de vis toegang heeft tot het voer. Dit vermindert stress en verbetert welzijn van de vis.
 Originele afbeelding
Ouderdieren:
In onze faciliteit hebben we ouderdieren van Tarbot en Zeetong. Deze vissen zijn gehuisvest onder natuurlijke verlichting en temperatuur regimes. Hiermee wordt tot paaien aangezet op een natuurlijke, niet geforceerde manier. Dit verbetert het dierenwelzijn, maar ook de kwaliteit van de eieren.
 Originele afbeelding
Laboratorium:
In het laboratorium wordt de kwaliteit en kwantiteit van onze productie gemonitord. Dagelijks wordt ook de waterkwaliteit van onze systemen worden bemonsterd en gemeten.