Tarbot

De tarbot is een van de smakelijkste vissen voor consumenten. Daarom heeft Seafarm sinds 2008 een nieuwe tarbot kwekerij gebouwd. Deze kwekerij is niet alleen zeer energiezuinig maar ook zeer dier en milieu vriendelijk. Dit hebben we bereikt door af te wijken van de standaard gedachten in de veehouderij en viskweek, en zelf innovatief te denken. Mede hierdoor is de kwekerij is groen verklaard door de Nederlandse overheid, en staat onze tarbot ook op een groene plaats op de viswijzer. Dat is streven voor ons, en een geruststellende gedachte voor u.