direct naar de content
  • New item
  • New item
  • "
seafarmseafoodcaptionimage

Koning bezoekt Seafarm’s innovatieve Mesheftenschip met 96% minder uitstoot van schadelijke stikstof 

Het nieuwe mesheftenschip van Seafarm heeft de belangstelling van Koning Willem-Alexander en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Adema, vanwege de nieuwe norm die het laat zien voor de visserij. Het unieke schip is deze week in gebruik genomen. Op donderdag 15 december kregen de koning en minister Adema uitleg over de achtergrond van dit schip. Adri Bout vertelde over het technisch ontwerp. Het werd duidelijk dat met vooruitstrevende schepen als deze, de Nederlandse vissersvloot op gezonde wijze nog generaties vooruit kan.

De actualiteit laat zien dat de visserij alleen kan voortbestaan als de werkwijze op verschillende fronten wordt aangepast. Seafarm doet dit ook met grootschalige aquacultuur voor haar tarbot. De mesheften visserij gebeurt ‘gewoon’ op zee met dit schip, gebouwd door Padmos in Stellendam. De eigenschappen van het schip lopen ver vooruit op de wetgeving van de toekomst. Zo laat Seafarm haar positie als innovatieve marktleider zien, en past de visie van het bedrijf op duurzame visserij van de toekomst toe door zeer vernieuwende keuzes te maken. 'Zo verduurzamen we de mesheftenvisserij echt optimaal', aldus Adri en Dave Bout. 

Persbericht
Kamperland, 15 december 2022

Binnen dit samenwerkingsproject van verschillende regionale specialisten bouwde Padmos in opdracht van Seafarm een geheel nieuw vaartuig voor de visserij op scheermessen. Dit schip vervangt de huidige KG8. Met de nieuwbouw wordt ingespeeld op actuele maatschappelijk thema’s als klimaatverandering en stikstofproblematiek. Wat betreft energieverbruik behaalt het nieuwe vaartuig een substantiële reductie. Samen met ervaren partners is het zo ontworpen dat de emissie van stikstof met maar liefst 96% vermindert. Deze energiebesparing en emissiereducties worden behaald door de toepassing van innovatieve technieken zoals elektrische voortstuwing met een vermogen van ruim 400kW (545 PK), nabehandeling van uitlaatgassen en vissen met een airlift systeem. 

Innovatieve vistechniek resulteert in hogere kwaliteit schelpdieren

Als oud visserman, techneut en vernieuwend denker is Adri Bout erg tevreden met het nieuwe schip: 'Het benadert wat mijn droom van het ideale schip zou zijn. Ermee varen is gewoon zalig. Alles gaat elektrisch'. Uitgangspunt voor deze innovatie was de noodzaak voor betere arbeidsomstandigheden, minder energieverbruik, minder milieubelasting en lagere kosten. 'Met ieders jarenlange ervaring is de totale werkwijze in detail tegen het licht gehouden: het gehele systeem om vis te verwerken, te sorteren en levend te houden. Ook het voortstuwing en deining compensatie systeem werken nu geheel automatisch en computergestuurd. Het vistuig is nieuw ontworpen en levert meer vangst met minder energie'. De manier van vissen met een airlift systeem, al toegepast op het huidige schip de KG-8, is uniek en werd voor het eerst ingezet door Adri en Dave Bout. Airlifting zorgt dat de mesheften met behulp van de opwaartse kracht van luchtbelletjes omhoog naar het schip worden gebracht. Dit systeem kreeg een nieuw ontworpen luchtinjector en slangen, wat een energiereductie van 25% opleverde. Airlifting vermindert breuk aan de mesheften, en reduceert dus stress. Nu ook de leefbassins opnieuw ontwikkeld zijn resulteert dit in een schelp die later beter zandvrij gemaakt kan worden. En juist daar is het Seafarm om te doen: 'Dit is precies waar de huidige markt om vraagt', geeft Dave aan.Mesheften worden vooral aan de Zeeuwse Noordzeekust gevist. Seafarm vist dagelijks op bestelling en ziet de markt groeien. De veelzijdige schelp wordt steeds bekender bij restaurateurs en particulieren. Op het bedrijf in Kamperland worden de mesheften door Seafarm zelf verwerkt, verkocht en getransporteerd naar de groothandelsmarkten. Overigens krijgt Seafarm veel waardevolle feedback uit hun eigen restaurant, gelegen aan de Jacobahaven naast de Oosterscheldekering.

Video vistechniek

TECHNIEK

Hoe reduceert dit schip het verbruik?

Reductie in vermogen

Om zo weinig schadelijke stikstof uit te stoten verminderen we in vermogen en gebruiken zo weinig mogelijk motoren. Van drie motoren gaan wij terug naar één motor werkend als aggregaat, zo hoeven we maar één uitlaat schoonmaken. Daarnaast zijn frequentie regelingen toegepast op alle techniek aan boord, om zo min mogelijk energie te verbruiken. 

We hebben gekozen voor een elektrische voortstuwing, de elektriciteit wordt gemaakt door het aggregaat. Je hebt zo altijd een constant toerental en daardoor gemiddeld een lagere belasting. 

Reductie in uitlaatgassen

Uitlaatgassen worden behandeld door toevoeging van ureum na de motor (ad-Blue). Zo wordt schadelijke NOx omgezet in gewoon water en stikstof (het gas wat 78% van onze atmosfeer is). Deze omzetting vindt plaats in een katalysator. 

Ons oude schip stootte slechts 11 gram/kWh geleverd vermogen uit. Ons nieuwe schip, gemeten tijdens de eerste visreizen, heeft nog maar een uitstoot van 0,5 gram/kWh geleverd vermogen.

Huidige wetgeving eist bij IMO 2, norm 9 gram.

Nieuwe wetgeving na 2021 eist bij IMO 3, norm 2 gram. 

Reductie in brandstofverbruik

Bij de berekening gaat men uit van het brandstofverbruik. Het nieuwe schip verbruikt vissend op zee 59 liter/h= 310 pk of 230 kW, dit is extreem laag. 

Eerste metingen lijken aan te geven dat het vermogen inderdaad veel lager is dan bij het huidige schip wat uiteindelijk dus als resultaat geeft dat de veel schonere motor van het nieuwe schip nog minder uitstoot als gevolg van het lagere vermogen. Het mes snijdt aan twee kanten!

 MSC certificering sinds 2011

De Nederlandse mesheften visserij heeft al in 2011 het MSC-keurmerk ontvangen. De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen. MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame en gecontroleerde visserij op mesheften.

Deze schelpdieren, ook wel bekend als zwaardschedes of scheermessen, worden in de Noordzee gevangen. Het dier graaft zich rechtop in onder het zand, en filtert het zeewater net als mosselen en oesters doen. Wanneer het blauwe logo van MSC op het product staat kan je ervan uitgaan dat de schelpdieren op een duurzame manier zijn gevangen en dat rekening is gehouden met de visvoorraden in de zee, minimale negatieve impact op de bodem en een goed beheer. 

Twee familiebedrijven werken samen

Padmos Machinefabrieken in Stellendam kreeg van Seafarm de opdracht voor het bouwen van dit nieuwe schip. Daarmee is Dave Bout de derde generatie van zijn familie die werkt met eveneens de derde generatie van de scheepsbouwer Padmos, Leon Padmos.

'Mijn opa Iman Bout en vader Adri Bout werkten met de opa en vader van Leon, die net als ik van de derde generatie is', aldus Dave.

Aan boord van dit nieuwe schip wordt het de bemanning zo comfortabel mogelijk gemaakt, zo is er voor ieder bemanningslid een eigen hut met vloerverwarming, badkamer, wifi en airco. Ook zijn er meer vakantiedagen tegen hetzelfde salaris. 'En dat verdienen ze absoluut, op deze mannen ben ik erg trots', zegt Dave. 'Een aantal werkt al meer dan 20 jaar bij ons aan boord en met z’n allen werken ze hard om ook kleine reparaties te doen en alles er netjes uit te laten zien. Met zo’n team en dit nieuwe schip zijn wij meer dan ooit, klaar voor de toekomst.'

Met Padmos als hoofdaannemer, de bouw van het casco bij CSR in Rotterdam en de afbouw met vele toeleveranciers uit Stellendam en omgeving (Zeeland) is het nieuwe schip een innovatief en volledig Nederlands kwaliteitsproduct. 

EINDE BERICHT

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dave Bout dave@seafarm.nl / 06 2323 1936

NOOT VOOR DE PERS

Donderdag 15 december 2022 brachten Koning Willem Alexander en Minister LNV Piet Adema een besloten bezoek aan het schip. 

Zaterdag 18 februari 2023 nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de scheepsdoop

Wilt u een rondleiding en/of technische informatie, of een interview met Dave of Adri Bout? Neem even contact op zodat we het kunnen plannen. Simone Geelhoed Simone@seafarm.nl / Willemijn Jumelet wj@reallifeconcepts.com 

Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Downloads foto materiaal:

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8

 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14